Věda procházela žaludkem za účasti hygieniků

Praha – Zajímavé informace o svém zdravotním stavu, především hladinu podkožního tuku, výpočet BMI (index tělesné hmotnosti), rizika civilizačních chorob, hodnoty krevního tlaku nebo třeba některé informace ze své vlastní budoucnosti, jako je pravděpodobnost dožití se důchodu, předpokládaný počet dětí nebo na jaké nemoci si musíme dávat pozor? To byly jen některé otázky, na které se mohli zájemci dozvědět na pražské Ladronce odpovědi. V sobotu 21. června 2014 se zde totiž uskutečnil II. ročník festivalu „Věda prochází žaludkem“, který pořádala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Zdejší výzkumné centrum zdraví, kvality života a životního stylu GeoQol ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje se sídlem v Praze u toho samozřejmě nemohly chybět.

 

Zaměstnanci hygienické stanice ve spolupráci s kolegy z výzkumného týmu GeoQol vyšetřili celkem 93 zájemců (43 žen a 50 mužů). Měření bylo provedeno přístrojem OMRON BF 508, který kombinuje bimanuální a bipedální elektrody a umožňuje naměření přesnějších hodnot. A jak dopadl vybraný vzorek populace? Průměrný věk u žen byl 35,8 let, u mužů to pak bylo 34,2 let. Hodnotu BMI měly lepší ženy a to 22,1 (norma je v rozmezí 18,5 až 24,9). Muži s hodnotou 25,5 byli již ve skupině mírné nadváhy. Průměrná hodnota tzv. rizika rozvoje civilizačních chorob (tj. cukrovky, infarktu myokardu, cévní mozkové příhody atd.) byla u žen 4 (norma je od 1 do 9), u mužů pak 8. Zajímavé bylo vzorek porovnat třeba i z hlediska výšky, kdy ženy dosáhly průměrné výšky 168,1 cm a muži 182,6 cm. Ze sledovaného vzorku 93 zájemců bylo přímo z Prahy 61 změřených, mimopražských pak bylo 32. Mimo naměřené hodnoty se zde zájemci dozvěděli rovnou i informace, jakým způsobem se lépe stravovat a jak předcházet například vzniku civilizačních chorob.

 

Zajímavé bylo také v rámci akce „Věda prochází žaludkem“ dozvědět se řadu informací o tom, jak na jídlo a stravování nahlíží společnýma očima geograf a demograf. „Jsem velmi rád, že se podařilo navázat spolupráci s odborníky z výzkumného týmu GeoQol z Přírodovědecké fakulty pražské Karlovy Univerzity. Shodně tak jsem velmi rád, že se v oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu ukazuje stále větší zájem populace, což dokládá i účast na sobotní akci,“ říká Jan Jarolímek, náměstek ředitele Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze.

 

O tom, že nebylo složité přilákat zájemce právě ke stánku geografů, demografů a hygieniků, svědčily i barevné mapy a postery, které lákaly kolemjdoucí na nejrůznější informace o stravování u nás i ve světě. Věděli jste například, že do populární fast-foodové restaurace to ve Spojených státech nemůžete mít dál než 145 mil, kde se ve světě sní nejvíce masa nebo třeba kolik my v České republice ročně sníme potravin a vypijeme vody? „Každý z nás chce žít co nejdéle v dobrém zdraví, a proto je důležité minimalizovat rizikové faktory, které můžeme svým chováním sami ovlivnit. Jistě je dobré vědět, co dávat a nedávat do žaludku,“ říká docentka Dagmar Dzúrová, vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a vedoucí výzkumného týmu GeoQol z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

K vidění a k ochutnání toho však na pražské Ladronce bylo v sobotu mnohem více. Hlavní červenou nití sobotního setkání byla příroda a potraviny Jižní Ameriky. Na několika stanovištích tak zájemci mohli naživo zhlédnout nejrůznější hmyz z této části světa, jako jsou třeba podivuhodně tvarovaná sarančata, úžasně zbarvení motýli či největší brouci světa. Ty nejmenší naopak bylo možné pozorovat pod speciální binokulární lupou. Vyrobit jste si však mohli i parfém, ochutnat mimo kvalitního masa a jihoamerických specialit bylo možné třeba hmyzí dezerty. Takže restované saranče v jemné medové chilli marinádě nebo pikatní zophobas (velký brazilský potemník) nebyly výjimkou. Celá akce se konala pod záštitou děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze pana profesora Bohuslava Gaše, který si zájem veřejnosti i spokojenost návštěvníků velmi pochvaloval. „Naše fakulta na tomto festivalu ukázala, že dobré jídlo nemusejí popisovat pouze spisovatelé a básníci, ale že i vědci k tomu mají co říci. Především jsou schopni ukázat, které jídlo je zdravé a proč tomu tak je. A přitom si na takovém jídle lze i skvěle pochutnat,“ dodává děkan Gaš.  

 

Pokud se Vám nepodařilo se sobotní akce zúčastnit a nechcete čekat na III. ročník tohoto zajímavého festivalu, který se uskuteční 20. června 2015 opět na Ladronce, doporučujeme Vám přečíst si řadu zajímavých informací na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze www.khsstc.cz v sekci „Zdravotní politika“ anebo navštívit stránky výzkumného centra GeoQol, zde: http://geoqol.natur.cuni.cz/

 

V Praze dne 23/6/2014

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA – náměstek ředitele pro ekonomicko-provozní činnost

 

doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. – vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK 


 

Přílohy