Vedoucí oddělení hygieny výživy pro okres Nymburk

Ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje vyhlásila dne 7.9.2018 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě třetí kolo výběrového řízení na služební místo představeného - vedoucího oddělení hygieny výživy pro okres Nymburk. Podrobnosti a podmínky pro účast ve výběrovém řízení naleznete v přiloženém oznámení. Mgr. Vodný, ředitel odboru správního


 

Přílohy