Vláda jmenovala nového Hlavního hygienika ČR

Vláda ČR na svém dnešním jednání odvolala na návrh ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. hlavního hygienika ČR pana MUDr. Michaela Víta, Ph.D. S účinností od 16. 10. 2012 byl novým hlavním hygienikem jmenován MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

 

Bližší informace jsou uvedeny na stránkách ministerstva zdravotnictví ČR:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministr-zdravotnictvi-pripravil-jmenovani-noveho-hlavniho-hygienika_6855_1.html

 

a na stránkách České tiskové kanceláře (ČTK):

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/hlavnim-hygienikem-vlada-jmenovala-valentu-nahradil-vita/850904

 

 

JUDr. Ivo Krýsa, LL.M.

ředitel

 

V Praze dne 10. října 2012