Vrchní referent v oddělení HDM pro okresy Kolín, Kutná Hora a Nymburk

Ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako příslušný služební orgán vyhlásila dne 27. 2. 2018 podle § 24 zákona o státní službě výběrové řízení na obsazení systemizovaného služebního místa vrchního referenta v oddělení hygieny dětí a mladistvých pro okresy Kolín, Kutná Hora a Nymburk. Služební působiště v městě Kutná Hora. Bližší informace a podmínky účasti ve výběrovém řízení naleznete v přiloženém oznámení. Mgr. Vodný, ředitel odboru správního


 

Přílohy