Výklad ust. § 11 odst. 5 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb.,

S ohledem na dotazy a různé názory ohledně ustanovení § 11 odst. 5 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), sděluje Krajská hygienická stanice Středočeského kraje v příloze svůj názor na jeho výklad.

Zpracoval: JUDr. Ivo Krýsa, LL.M., ředitel

Zpracováno dne: 2.5.2013