Výskyt chřipky na Ukrajině a v Arménii

 

Komentář k výskytu chřipky na Ukrajině a v Arménii
 
Na Ukrajině bylo v období od 28.10.2015 do 10.1.2016 evidováno 25 úmrtí na chřipku. Většina těchto fatálních průběhů byla u pacientů středního věku (34-44 let), dále je evidováno úmrtí u jednoho dítěte a jednoho seniora (věk nebyl specifikován). Podle dostupných údajů osoby nebyly očkovány. Dalších 27 prokázaných infekcí hlásí Arménie, která eviduje i 6 případů úmrtí. Etiologickým agens byla u většiny úmrtí chřipka A/H1N1, v pěti případech pak chřipka typu B. Podle předběžných údajů odpovídají kmeny vakcinálnímu prototypu (tzn. kmeni, který je obsažen v chřipkové vakcíně). Těžké průběhy a úmrtí na Ukrajině a Arménii byly hlášeny z delšího časového úseku. Nelze proto situaci zatím interpretovat jako důsledek cirkulace významně odlišných chřipkových kmene (kmenů). V žádné z uvedených lokalit nebyl podle dostupných informací překročen epidemický práh.
Z Petrohradu jsou hlášeny 3 úmrtí na chřipku A subtyp H3N2 a jedno úmrtí na A/H1N1.
Uvedená čísla jsou převzata z ruské verze aktuálních infektologických informací www.promedmail.org. Světová zdravotnická organizace zatím neuveřejnila žádné další informace ani varování. Údaje se mohou v čase rychle měnit.
 
Nemocnost ARI a chřipky v ČR v současné době nedosáhla ještě výše, která byla evidována před vánočními svátky. Za uplynulý týden byla celková nemocnost v ČR 1 016 případů/100 00 obyvatel. Do dnešního dne je v ČR hlášeno celkem 13 klinicky závažných případů chřipky, z nichž 3 osoby zemřely. Vesměs se jednalo o neočkované osoby se základním chronickým onemocněním.
 
 
Připravila: Mgr. Jindra Taterová, vedoucí oddělení protiepidemického pro okres Benešov
Dne: 15.01.2016