Výskyt chřipky v ČR

SITUACE V ČR: ve 3. kalendářním týdnu byl již zaznamenán zvýšený výskyt chřipkových onemocnění s lokálními ohnisky. Nejvyšší nárůst nemocnosti hlásí Karlovarský kraj, Středočeský kraj a Praha. ARI celkově stouply o 15%, ILI o téměř 82 %. Stoupá počet laboratorních průkazů chřipky, především A/H1N1. Čtyři A/H1 izoláty byly zaslány do WHO spolupracujícího centra V Londýně v rámci výběru vakcinálních kmenů.

 
Závažné případy chřipky s prokázanou nákazou virem chřipky vč. úmrtí – stav hlášení od 1.9.2015 do 22.1.2016:
V ČR bylo v uvedeném období hlášeno celkem 22 klinicky závažných případů chřipky, z nichž ve 4 případech došlo k úmrtí. Jako etiologické agens byl ve 3 případech prokázán virus chřipky typu B, ve 5 případech se jednalo o virus chřipky A, v 12 případech se jednalo o subtyp A/H1N1 a ve 2 případech se jednalo o subtyp viru chřipky A/H3N2. U všech pacientů bylo v anamnéze některé ze základních chronických onemocnění a nebyli očkováni proti chřipce popř. záznam o tomto očkování chybí. Věk pacientů se pohyboval v rozmezí 35 let – 82 let. Z uvedeného počtu pacientů se jednalo v 7 případech o ženy a v 15 případech o muže. V 13 případech byla podána antivirotika.
 
Zdroj: NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění