Výskyt Covid-19 ve školských zařízeních v kraji

 

Situace k 26. 2. 2021:

 

 

 

Tabulku aktualizujeme vždy 1x týdně.

 

Počty jsou pouze orientační - v čase rychle dochází k jejich změně.