Výskyt Covid-19 ve školských zařízeních v kraji

 

Situace ke 14. 5. 2021:

 

 

 

Tabulku aktualizujeme vždy 1x týdně.

 

Počty jsou pouze orientační - v čase rychle dochází k jejich změně.