Výskyt popovodňových komárů

Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Krajská hygienická stanice Středočeského kraje soustavně monitoruje výskyt komárů na území kraje a vytipovává oblasti, v nichž lze očekávat zvýšený až kalamitní výskyt komárů. Ze zkušeností půjde především o území, kde dojde k delšímu zadržení vody na jednom místě. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje spolupracuje v tuto chvíli s odbornou firmou vybranou Středočeským krajem, která na základě námi prováděného epidemiologického šetření vycházejícího z odborného zhodnocení aktuální situace přímo na místě provádí aplikaci biocidního přípravku cíleného na hubení larev komárů.

Biocidní zásah proti larvám komárů v tuto chvíli považujeme za nejvhodnější a nejefektivnější způsob eliminace komáří populace, a to i pro budoucí období. Larvicid VectoBac, který je pro tyto účely využíván, má tu výhodu, že nezatěžuje svým působením životní prostředí (zejména nepoškozuje jiné živé organismy než komáří larvy) a nepředstavuje ani zvláštní zvýšené riziko pro člověka. Níže jsou přiloženy informační materiály o tomto přípravku.
V souvislosti se zvýšeným výskytem komárů též velmi doporučujeme používat osobní ochranu ve formě běžně dostupných repelentních (odpuzujících) přípravků proti létajícímu hmyzu či výslovně proti komárům (např. Autan, Diffusil, Off!, repelentní řady Raid, Biolit), příp. též insekticidy (přípravky k hubení) proti létajícímu hmyzu či výslovně proti komárům pro domácí použití (např. insekticidní řady Raid, Biolit).
 
JUDr. Ivo Krýsa, LL.M.
ředitel

 

Přílohy