Využívání pozemků zasažených povodní pro pobyt a hry dětí

Kontaminace pozemků zasažených povodněmi může být značná. Do záplavové vody se dostalo mnoho mikroorganismů, ve velké míře patogenních, tj. těch, které mohou vyvolávat onemocnění. Jedná se o řadu původců bakteriálních a virových onemocnění, jejichž přenos je možný prostřednictvím kontaminovaných rukou, a dále prostřednictvím poraněné kůže (mnohdy stačí jen pouhé škrábnutí, prasklinka v kůži…). Hnisající oděrky, boláky, bodnutí hmyzem, vyrážka, teplota, dýchací či zažívací potíže u osob, které pobývaly v místech zasažených povodněmi, je nutné lékařsky vyšetřit a ošetřit. Ošetřujícího lékaře je nutné upozornit na skutečnost, že nemocný byl v kontaktu se záplavovou vodou. Lidé se mohou v záplavových oblastech nakazit zejména salmonelózou, úplavicí, leptospirózou, listeriózou, tularémií, žloutenkou typu A a B, meningokokovou meningitidou apod.
 
Problematický je zejména pobyt dětí a jejich hry na pozemcích, které byly kontaminovány záplavovou vodou.
Pro případy zaplavení venkovních hracích ploch, jejich pozemek je ohraničený, je na www.khsstc.cz v aktualitách doporučení, jakým způsobem provádět asanaci těchto ploch.
 
Tam, kde se jedná o volný prostor v přírodě, na zahradě, v lese (např. Lesní mateřské školky) je postup obtížný. Asanace probíhá samovolně, značnou měrou se na ní podílejí půdní bakterie a UV záření, ale jedná se o poměrně dlouhodobou záležitost. Doba závisí na venkovní teplotě, slunečním svitu, vlhkosti. Pokud je pozemek dostatečně vyschlý, doba přežívání patogenních mikroorganismů v půdě by neměla být delší než 2 – 3 týdny.
Důležité je zejména z půdy odstranit naplaveniny, rekultivovat ji, popř. povápnit.
 
Nejdůležitější ze všeho je dokonalá hygiena rukou všech, kteří se v zaplaveném území pohybují.
Veškeré práce s povrchovou vodou, bahnem, hlínou po záplavách je třeba provádět v gumové obuvi a rukavicích, které se po práci dezinfikují, omyjí a usuší. Oblečení se vypere (popř. také dezinfikuje), usuší a vyžehlí.
 

Po opadnutí povodní lze v zatopených oblastech očekávat zvýšený (pravděpodobně i kalamitní) výskyt přemnožených komárů. K osobní ochraně obyvatel proti útokům tohoto obtížného hmyzu je možné (a vhodné!) využít repelenty. Tyto přípravky se aplikují přímo na pokožku osob, lze je aplikovat i na oblečení (jsou-li v podobě spreje). Vhodné repelentní přípravky (spreje, gely, krémy apod.) lze zakoupit v drogeriích či lékárnách. Informace o typu, množství účinné látky a doporučené dávkování jsou uvedeny na etiketách přípravků. Ideální je použít přípravky s obsahem těchto účinných látek (pro dospělé osoby alespoň s 15% koncentrací):

 

- DEET (též DETA, chemicky N,N-dietyl-m-toluamid)
- IR 3535 (chemicky 3-N-butylacetoamino-propionát) - vhodné k ochraně dětské pokožky
- KBR 3023 (též picaridin / saltidin, chemicky 2-(2-hydroxyetyl),1-metylpropylester kyseliny 1-piperidinkarboxylové).

 

MUDr. Lilian Rumlová
Vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých