Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - rekonstrukce a opravy slaboproudých a silnoproudých rozvodů - ÚP Beroun

ČR - KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze uveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na "rekonstrukce a opravy slaboproudých a silnoproudých rozvodů - ÚP Beroun". Zakázka je realizována v rámci otevřené výzvy jako veřejná zakázka malého rozsahu (viz ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění).

 

Podrobnosti jsou obsaženy v přiložené výzvě. V rámci této zakázky je plánována prohlídka místa plnění na územním pracovišti Beroun, Politických vězňů 455. V případě zájmu se dostavte v uvedených termínech na územní pracoviště Beroun nebo kontaktujte paní Kamilu Mikovcovou na emailu kamila.mikovcova@khsstc-be.cz nebo na telefonu 311 548 831 / 778 406 938 a domluvte si jiný termín prohlídky.

 

Lhůta pro podání nabídek je 1. 3. 2016 do 10:00 hodin.

 

 

V Praze dne 28. 1. 2016

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel odboru ekonomicko-provozního