Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - rekonstrukce a opravy slaboproudých a silnoproudých rozvodů - ÚP Nymburk

ČR - KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze uveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na "rekonstrukce a opravy slaboproudých a silnoproudých rozvodů - ÚP Nymburk". Zakázka je realizována v rámci otevřené výzvy jako veřejná zakázka malého rozsahu (viz ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění).

 

Podrobnosti jsou obsaženy v přiložené výzvě. V rámci této zakázky je plánována prohlídka místa plnění na územním pracovišti Nymburk, Palackého třída 1484/52. V případě zájmu se dostavte v uvedených termínech na územní pracoviště Nymburk nebo kontaktujte paní Moniku Mocovou na emailu monika.mocova@khsstc-nb.cz nebo na telefonu 325 512 665 / 778 406 937 a domluvte si jiný termín prohlídky.

 

Lhůta pro podání nabídek je 10. 7. 2015 do 10:00 hodin.

 

 

V Praze dne 5. 6. 2015

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

náměstek pro ekonomicko-provozní činnost