Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - správa plynové kotelny včetně revizí a kontrol

ČR - KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze uveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na "správu plynové kotelny včetně revizí a kontrol". Zakázka je realizována v rámci otevřené výzvy jako veřejná zakázka malého rozsahu (viz ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění).

 

Podrobnosti jsou obsaženy v přiložené výzvě. V rámci této zakázky je plánována prohlídka místa plnění v sídle organizace (sídlo kotelny) v ulici Dittrichova 17/329, Praha 2. V případě zájmu se dostavte 12. 5. 2015 ve 14.00 před budovu KHS nebo kontaktujte pana Petra Čermáka na emailu petr.cermak@khsstc.cz nebo na telefonu 234 118 200 a domluvte si jiný termín prohlídky.

 

Lhůta pro podání nabídek je 28. 5. 2015.

 

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od 1. 7. 2015 na 4 roky. 

 

 

V Praze dne 6. 5. 2015

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

náměstek pro ekonomicko-provozní činnost


 


 

Přílohy