Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Oprava dvorní fasády na budově sídla KHS

ČR - KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) uveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na "opravu dvorní fasády na budově sídla KHS". Zakázka je realizována v rámci otevřené výzvy jako veřejná zakázka malého rozsahu (viz ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění).
 
Podrobnosti jsou obsaženy v přiložené výzvě. V rámci této zakázky je plánována prohlídka místa plnění v budově sídla KHS na adrese Dittrichova 17, Praha 2. V případě zájmu se dostavte v uvedených termínech do budovy sídla nebo kontaktujte pana Jana Novotného na emailu jan.novotny@khsstc.cz nebo na telefonu 234 118 270 / 778 707 233 a domluvte si jiný termín prohlídky.
 
Lhůta pro podání nabídek je 6. 6. 2016 do 12:00 hodin.
 
V Praze dne 2. 5. 2016
 
MUDr. Michaela Krchová
zástupkyně ředitele KHS a ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví