Začátek koupací sezóny 2018 ve Středočeském kraji

Jaro je v plném proudu a s výjimkou posledního týdne bylo svými vysokými teplotami a stálým slunečným počasím poměrně nezvyklé, zvlášť v našich zeměpisných šířkách. To svým způsobem aktivovalo koupání chtivou veřejnost a na některých lokalitách se již objevily první odvážlivci, užívající si první koupání ve volné přírodě.

 

Tak jako každý rok hygienické stanice spolu s provozovateli koupališť budou prostřednictvím pracovníků akreditovaných laboratoří jako v letech předchozích sledovat na určených lokalitách v celé republice kvalitu koupacích vod. Termíny jednotlivých odběrů pro významné lokality jsou již určeny v monitorovacích kalendářích všech krajských hygienických stanic, provozovatelé malých místních koupališť začnou sledování před sezónním zprovozněním vlastních nádrží.

 

Hodnocení výsledků rozborů ve Středočeském kraji bude veřejnosti pochopitelně přístupné na webových stránkách naší hygienické stanice – www.khsstc.cz pod odkazem „koupaliště“.

 

První kontroly spojené s odběry vzorků proběhly na vybraných koupacích oblastech a přírodních koupalištích již začátkem tohoto týdne a podle výsledných analýz je situace výborná. Přestože celý duben a začátek května panovalo výrazně teplé a slunečné počasí, na vývoji vodní mikroflóry se to dosud neprojevilo. Pyl ze stromů je koncentrován většinou pouze na okrajích vodních ploch, fytoplankton se zatím objevuje v minimálních počtech a díky tomu dosahuje průhlednost vody na podstatné části lokalit až 3 m. Mírné zhoršení bylo zaznamenáno pouze na lokalitě Vyžlovka v oblasti Praha – východ, kde má voda sníženou kvalitu právě díky zvýšenému množství fytoplanktonu a s ním souvisejícím větším množstvím chlorofylu. Z uvedeného důvodu je voda v citované lokalitě klasifikována stupněm 2, na ostatních ověřovaných místech, včetně nejnavštěvovanějších lokalit Středočeského kraje, přehradních nádrží Orlík a Slapy, je voda hodnocena stupněm 1 – voda vhodná ke koupání.

 

Věřme, že nás čeká období s příjemným počasím, které bude přát nadcházející koupací sezóně a vydrží nám pokud možno na většině lokalit i kvalitní voda, vhodná k provozování vodních radovánek.

 

Přidáváme  pohled na dvě lokality, koupací oblast Nová Živohošť na přehradní nádrži Slapy na Benešovsku a písník Hradištko v okrese Kolín.

 

 

 

 

18. 5. 2018

Zpracoval Ing. Luboš Mandík, ved. Odd. HOK ú.p. Příbram