Začátek koupací sezóny ve Středočeském kraji

Počasí tomu sice nenapovídá, ale alespoň podle kalendáře se nezadržitelně blíží letní rekreační sezóna. A s ní pochopitelně ruku v ruce sledování kvality koupacích vod. Odběry vzorků jsou prováděny podle monitorovacího kalendáře a probíhají většinou ve čtrnáctidenních intervalech po celou letní rekreační sezónu. Na přírodních koupalištích s provozovatelem jsou zajišťovány provozovatelem, na lokalitách ostatních je prostřednictvím specializovaných pracovníků zdravotního ústavu provádí přímo orgán ochrany veřejného zdraví.

První odběry na koupacích místech byly realizovány již na začátku tohoto týdne a podle doručených výsledků má na podstatné části sledovaných lokalit voda výbornou kvalitu hodnocenou stupněm jedna (modré sluníčko). Mírně zhoršený stav se objevil na dvou lokalitách Slapské přehradní nádrže na okrese Benešov (Nová Rabyně a Nová Živohošť), kde vlivem deštivého počasí došlo k zakalení vody a v odběrových místech se na hladině vyskytlo rovněž větší množství pylu. Pokud se i přes nepřízeň počasí vyskytnou vyznavači koupání, žádná zdravotní rizika jim nehrozí, maximálně prochladnutí.

Provozovatelé začnou provádět monitorování kvality vod před vlastním zahájením provozu. V současné době jsou všechna přírodní koupaliště dosud uzavřena.

Výsledky jsou tak jako v předchozích letech umístěny na webových stránkách naší hygienické stanice (www.khsstc.cz) pod heslem „koupaliště“. Informace lze pochopitelně získat i telefonicky přímo v centru nebo na příslušných územních pracovištích.

 

Zpracoval: Ing. Luboš Mandík, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální, územní pracoviště Příbram

Zpracováno dne: 24.05.2013