Základní informace pro zaměstnavatele ke splnění povinnosti zajistit pro své zaměstnance pracovnělékařské služby

V souvislosti s plnou účinností zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, od 1. dubna 2013 a dále s ohledem na účinnost vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanoveních zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), uveřejňuje Krajská hygienická stanice Středočeského kraje přehled základních informací pro zaměstnavatele ke splnění povinnosti zajistit pro své zaměstnance pracovnělékařské služby a text předmětné vyhlášky. 

 

JUDr. Ivo Krýsa, LL.M.
ředitel