Zámecká restaurace ve Veltrusech je znovu otevřena

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje provedla na základě podnětu spotřebitele kontrolu v provozovně Zámecká restaurace, Ostrov 59, 277 46 Veltrusy, kterou provozuje paní Anděla Vélová, se sídlem Velvarská 14, 277 51 Nelahozeves – Hleďsebe 2. díl, IČO 66410606. Hygienici navštívili toto zařízení v souvislosti se šetřením zjištění příčin poškození, nebo ohrožení zdraví z potravin v souvislosti se zmíněným podnětem spotřebitele. Výkon státního dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem o potravinách při uvádění potravin na trh vykonává Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

 

Jedná se o provozovnu umístěnou v areálu zámku Veltrusy s nabídkou pokrmů převážně minutkové kuchyně.

 

Na místě byly shledány závažné nedostatky v provozní hygieně a další závady stavebně technického charakteru. Nad varnými plochami a fritézami nebylo zajištěno podtlakové odsávání par a pachů, v důsledku čehož byly stěny a strop znečištěny mastnotou a zakouřením od plynových sporáků.  Prostor kuchyně nebyl zabezpečen proti vnikání létajícího hmyzu. Technologické vybavení a předměty přicházející do přímého styku s potravinami byly znečištěny zašlou nečistotou, mastnotou, zbytky surovin. V zázemí provozovny bylo uskladněno větší množství mražených potravin, které nebyly určeny k přípravě pokrmů, ale pro vlastní spotřebu provozovatelky. V chladicím zařízení byly uloženy rozpracované pokrmy ve znečištěných plastových nádobách. Dále byla zjištěna zelenina a kuřecí maso vykazující známky kažení.

 

Nevyhovující stav byl řešen příkazem k bezodkladnému omezení činnosti v rozsahu přípravy a podávání teplých a studených pokrmů a to do doby odstranění závad a vyřazení z použití ve stravovací službě potravin vykazujících známky kažení, rozpracovaných pokrmů uskladněných ve znečištěných nádobách a odstranění mražených potravin k vlastní spotřebě z provozovny.

 

Za zjištěné nedostatky byla kontrolované osobě uložena finanční sankce.

 

Následně byla v provozovně dne 31.08.2018  vykonána opakovaná kontrola, v rámci které bylo ověřeno, že závady vedoucí k omezení provozu byly odstraněny. Potravinářský prostor byl řádně zabezpečen proti vnikání hmyzu, důkladně vyčištěn a vydezinfikován. Na místě byly připraveny čerstvé suroviny k přípravě pokrmů.

 

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU dne 07.09.2018