Západonilská horečka

V současné sobě se v médiích často objevují zprávy o výskytu západonilské horečky způsobené West Nil virem. Tento virus se přenáší na člověka komáry a způsobuje od lehkých viróz s bolestí hlavy, průjmem, zvracením, až po těžké záněty mozku, někdy končící úmrtím.  Virus byl zjištěn poprvé v roce 1914 v Africe okolo západního Nilu. Od té doby se rozšířil na další území včetně Evropy a USA.

 

Rezervoárem viru jsou ptáci, konečným hostitelem pak lidé a koně. Není znám případ přenosu z člověka na člověka.

 

V Evropě je onemocnění způsobené West Nile virem nejčastější na jihu území (Řecko, Itálie, Rumunsko, Chorvatsko, Srbsko, Maďarsko). V České republice k  přenosu viru dochází vzácně, místní klimatické podmínky však nejsou pro jejich množení a zejména pak pro přenos původce západonilské horečky na další generace komárů, zdaleka tak příznivé jako například na jihu Evropy. Onemocnění však může být do České republiky importováno, protože do zemí s větším výskytem míří z České republiky každoročně tisíce turistů. Naštěstí většina onemocnění (80%) proběhne bezpříznakově nebo jen s mírnými potížemi. U 20% nemocných je průběh vážný, u 2% smrtelný. Vážným průběhem jsou ohroženi hlavně lidé nad 65 let. Očkování ani účinná antivirotika proti tomuto viru neexistují, proto jedinou možností ochrany je ochrana proti komárům.

 

Další informace viz - http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/vyskyt-zapadonilska-horecky_15984_5.html

 

 

Zdroj: Denní zpráva ECDC - 24/08/2018, www.mzcr.cz

           Wikipedie 

 

Zpracovala: MUDr. Alena Tatarová, vedoucí oddělení protiepidemického pro okresy Beroun a Rakovník