Závěry z 6. zasedání, které se konalo v souvislosti s výskytem Eboly (EVD) v západní Africe dne 02.07.2015

Ministerstvo zdravotnictví uveřejnilo na svých webových stránkách závěry z 6. zasedání mimořádného výboru pro mezinárodní zdravotní předpisy, které se konalo v souvislosti s výskytem Eboly (EVD) v západní Africe dne 2. 7. 2015:

 
 
Závěry z 6. zasedání mimořádného výboru pro mezinárodní zdravotní předpisy, které se konalo v souvislosti  s výskytem Eboly (EVD) v západní Africe dne 2.7.2015
 
Zástupci z postižených oblastí (Guineje a Sierry Leone) informovali o epidemiologické situaci, sledování kontaktů a výstupním screeningu. Bylo poskytnuto písemné prohlášení z Libérie, které zahrnovalo informace o třech nedávno potvrzených případech způsobených EVD. Z tohoto důvodu byla přijata další opatření v této oblasti, určení primárního zdroje infekce, identifikace a sledování kontaktů.
Výbor přezkoumal vývoj této nákazy z předchozího zasedání ze dne 9. dubna 2015 s těmito výsledky:
•              celkový pokles počtu případů
•              v posledních pěti týdnech je ohnisko nákazy lokalizováno v západních oblastech Guineje a Sierry Leone
•              zdůraznil význam posílení přeshraniční spolupráce mezi Guineou a Guineou-Bissau.
Dále byla stručně diskutována celá řada výzkumných studií, zejména těch, které zahrnují případné dlouhodobé přetrvávání viru ve spermatu osob, kteří přežili nákazu, klinické testy, vakcíny a léčbu.
Výbor uvedl, že mezirezortní spolupráce, zejména na úrovni společenství, by měla být zlepšena, a že agentury by měly být schopny komunikovat s komunitami v příslušném jazyce.
Výbor poznamenal, že ačkoliv byla pozorována určitá zlepšení v opatřeních, vyskytují se  v mnoha zemích postižených EVD nedostatečná cestovní a dopravní opatření.
Výbor doporučil také pro postižené oblasti (Guinea, Libérie, Sierra Leone) následující: 
•              pokračování exit screeningu v postižených zemích
•              podrobné statistiky o screeningu by měly být zveřejňovány jednou měsíčně
•              tyto země by měli dále posílit přeshraniční spolupráci a komunikaci, a to zejména mezi Guineou a Guineou-Bissau
•              je důležité poskytovat sociální a psychosociální podporu obcím a podporu pro osoby umístěné v karanténě
•              zajištění nepřetržitého přesného stanovení a uplatňování vhodných preventivních a kontrolních opatření proti infekci v soukromých a veřejných zdravotnických zařízeních.
Výbor znovu potvrdil, že je nutné, aby se zabránilo zbytečnému zasahování do mezinárodní dopravy a cestování. Je potřebné realizovat pouze opatření, která odpovídají současnému veřejnému zdravotnímu riziku.
Nákaza způsobená virem Ebola (EVD) v zemích západní Afriky i nadále představuje ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu.
 
Zdroj: WHO
 
 
Připravila: Mgr. Jindra Taterová, vedoucí oddělení protiepidemického pro okres Benešov
Dne: 17. 7. 2015