Zdravotní rizika při koupání v přírodních koupalištích

Úrazy

Největší nebezpečí při koupání nepřestavuje kvalita vody, ale nedisciplinovanost a přeceňování vlastních schopností, z čehož pramení vážné úrazy nebo utonutí.

Sinice a řasy

Některé druhy sinic obsahují látky, které způsobují alergie. U koupající se osoby, podle toho jak je citlivá a jak dlouho ve vodě pobývá, se mohou projevit vyrážky, zarudlé oči nebo rýma. Tyto reakce mohou způsobit i některé druhy řas.
Některé skupiny sinic obsahují toxiny (jedovaté látky). Ty mohou vyvolat různé reakce, od lehkých akutních otrav projevujících se střevními a žaludečními potížemi, přes bolesti hlavy, až po vážnější jaterní problémy.
 Riziko se zvyšuje s délkou pobytu ve vodě, opakovaným koupáním a pochopitelně i koncentrací sinic ve vodě. Riziko se pochopitelně zvyšuje u malých dětí, které mohou při koupání polknout větší množství vody s obsahem toxických sinic a zároveň mají menší tělesnou hmotnost než dospělý člověk.
 Některé druhy sinic mají schopnost vystoupat k hladině a nahromadit se zde v podobě zelené kaše, nebo drobných, až několik milimetrů velkých částeček (může připomínat zelenou krupici nebo drobné jehličí), tomuto nahromadění sinic se říká vodní květ sinic. Vývoj a masivní rozvoj těchto organismů je závislý na vývoji počasí, k masovému výskytu vedoucímu k tzv. vodnímu květu dochází většinou koncem letní sezóny, v posledních letech se takové stavy můžou objevit již v průběhu června.

Návod na orientační určení, zda voda obsahuje řasy nebo sinice:
Naplňte lahve od balené vody (pet-lahev vodou obsahující fytoplankton a nechte minimálně 20 minut stát v klidu na světle.
• Pokud se za tuto dobu vytvoří u hladiny v lahvi zelený kroužek (podoba zelené krupičky nebo drobného jehličí) a  jinak zůstane voda v lahvi čirá, jedná se o sinice.
• Jestliže voda v lahvi zůstane rovnoměrně zakalená, nebo se začne tvořit větší zákal u dna, pravděpodobně půjde o řasy.

Mikrobiální kontaminace

Ve všech typech koupacích vod se mohou vyskytovat některé pro člověka patogenní mikroorganismy, které se mohou do vod dostat jak plachy při deštích, tak vypouštěním odpadních vod, případně zdrojem některých onemocnění jsou sami koupající se. V případě průjmových onemocnění nebo nakažlivých kožních onemocnění není správné bazény nebo koupaliště vůbec navštěvovat.

Mikroskopické houby (plísně)

Výskyt mikroskopických hub, tzv. plísní přenosných na člověka a vyvolávajících onemocnění (mykózy) je problémem zejména v prostředí bazénů, ve volné přírodě nejsou takovým rizikem.

Viry

Obdobně je v bazénech problémem výskyt virů, které způsobují vznik onemocnění bradavicemi.


Cerkarie

Cerkarie je larvální vývojové stádium motolic, které se vyvíjí v těle plžů, po dozrání se v teplé vodě uvolňují a mohou buď pronikat přímo do kůže definitivního hostitele, kterými jsou ptáci, nebo se opouzdřují  na vodní vegetaci či vodní hladině, či pronikají do druhého mezihostitele, kterým může být člověk. Zavrtávají se do kůže, kde však hynou, způsobují však vznik svědivé vyrážky (tzv. cerkariové dermatitidy). Větší riziko je ve vodách mělkých, kde se vyskytují oba hostitelé (plži, ptáci), vyrážka se objeví na místech ponořených ve vodě. Onemocnění se nepřenáší mezilidským kontaktem.

 

   

Důležité informace pro koupající

  1. Vždy zvažujte, v jaké vodě se rozhodnete koupat. V případě vizuálního znečištění včetně zeleného zbarvení raději orientačně otestujte přítomnost sinic či řas.
  2. Pokud voda obsahuje sinice, je vhodné omezit pobyt ve vodě na minimum a po vykoupání se osprchovat čistou vodou (pozor zejména na pobyt dětí).
  3. Pokud se sinice vyskytují ve formě vodního květu, je lépe se koupání na takové lokalitě vyhnout