Zhodnocení chřipkové sezóny 2017/2018

Chřipková sezóna se nekryje s kalendářním rokem, probíhá od podzimních měsíců (cca 40. kalendářního týdne) jednoho roku do jarních měsíců následujícího roku (cca do 20. kalendářního týdne – dále jen „KT“).  V rámci „chřipkové sezóny“ však nejsou sledována pouze onemocnění chřipkou, ale onemocnění akutními respiračními onemocněními (ARI), která způsobují různé druhy virů. Chřipka a chřipce podobná onemocnění tvoří určité procento z celkového počtu ARI, které se v průběhu sezóny mění. V době probíhající epidemie se jedná cca o 20 %.

 

V sezóně 2017/2018 výskyt akutních respiračních infekcí narůstal od 40. KT, kdy došlo k prudkému nárůstu nemocnosti (o 44 %).  Postupně nárůst počtu onemocnění pokračoval do předvánočního období, kdy v 47. KT překročila nemocnost 1 000 případů/100 000 obyvatel.  K prudkému poklesu hlášené nemocnosti došlo stejně jako každoročně během vánočních svátků (lidé mají zpravidla volno a léčí se sami, nechodí k lékaři, tudíž nejsou onemocnění hlášena), kdy nemocnost poklesla na úroveň října roku 2017. Od začátku roku 2018 došlo opět k dalšímu nárůstu a postupně nemocnost přesáhla epidemický práh (tj. nemocnost přesahující 1 600 onemocnění na 100 000 obyvatel) ve všech okresech Středočeského kraje. Plošná epidemie sezónní chřipky v Stč. kraji probíhala od 5. – 11. KT roku 2018.  Následně nastal pokles celkové nemocnosti až na současných 499 případů akutních respiračních onemocnění na 100 000 obyvatel.

 

Nejvyšší nemocnost byla hlášena dlouhodobě v okrese Příbram, nejnižší v okrese Kladno. Nemocnost podle věkových skupin byla po celou sezónu zaznamenávána nejvyšší u dětí 0-5 let, kde byl epidemický práh překročen ještě ve 20. KT toho roku. Tuto nemocnost však dle NRL pro chřipku nezpůsobují chřipkové viry, ale jiné typy respiračních virů. Dále byla nejvyšší nemocnost dlouhodobě zaznamenána ve věkové skupině 6-14 let.

 

Srovnání sezón 2016/2017 a 2017/2018 - nemocnost v minulé sezóně se pohybovala dva týdny nad epidemickou hranicí 1 600/100 000 obyvatel (4. a 5. KT), v letošní sezóně byla nemocnost nad epidemickou hranicí celých 7 týdnů (5. – 11. KT). Na rozdíl od minulé sezóny převažovala onemocnění chřipkou způsobená typem viru B nad onemocněními způsobenými typem viru A, byla vyšší nemocnost (cca o 1/3), bylo více klinicky závažných případů chřipky a více úmrtí.

 

K 20. KT 2018 od začátku chřipkové sezóny evidujeme 97 závažných případů v souvislosti s onemocněním chřipkou a 30 úmrtí (v  sezóně 2016/2017 15 závažných případů v souvislosti s onemocněním chřipkou a 7 úmrtí).

 

Většina osob, které prodělaly závažné onemocnění s komplikacemi, popř. s následným úmrtím, byly osoby s rizikovými faktory, tj. trpěly zpravidla chronickým onemocněním kardiovaskulárního systému, plic, ledvin, cukrovkou, byly obézní a patřily mezi kuřáky.

 

Nejvíce zemřelých bylo ve věkové skupině nad 70 let (15 zemřelých), dále ve skupině 60-70 let (8 případů), a dále 7 úmrtí ve věkové skupině 45-60 let. Nejmladšímu zemřelému bylo 47 let, nejstaršímu 88 let. 99 % z těchto zemřelých nebylo očkováno.

 

Nejúčinnějším preventivním opatřením před onemocněním chřipkou je očkování. Každoročně na podzim Světová zdravotnická organizace vyhlašuje složení očkovací látky, která je určená pro nadcházející sezónu. Proto již od podzimních měsíců je vhodné podstoupit očkování včas, ještě před začátkem zvýšeného výskytu akutních respiračních nemocí.

 

Zpracovala: MUDr. L. Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

 

Vývoj chřipkové sezóny si můžete prohlédnout na tomto videu:

 


 

Přílohy