Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění k 22.02.2016

Převzato z:  http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zprava-nrl-pro-chripku-a-nechripkova-virova-respiracni-onemocneni-k-22-2-2016_11481_5.html 

 
Epidemická situace v Evropě:
Je hlášena plošná epidemie ve většině států Evropy včetně východní Evropy. Dominujícím kmenem je A/H1N1. Stále přetrvává i vyšší výskyt těžších průběhů chřipkové infekce, jež zpravidla vyžaduje hospitalizaci. V evropských analýzách nejsou zatím uváděny žádné indicie, které by poukazovaly na významné genetické změny cirkulujícího kmene.
 
Situace v ČR:
V 7. kalendářním týdnu se v ČR počty nemocných s akutním respiračním onemocněním včetně chřipky prakticky nezměnily. Celková nemocnost dosahuje 1452 nemocných na 100 000 obyvatel (pokles o 1 % oproti minulému týdnu). Nepatrný pokles nemocných je evidován u dětí a mladistvých, k čemuž přispívají jarní prázdniny v některých okresech. Nejvyšší nemocnost nadále eviduje Jihomoravský kraj (1 923/100 000). V kategorii „ILI“ nemocnost v ČR dále stoupá, a to o 20 %.
Podle dat Národní referenční laboratoře pro chřipku stále stoupá počet materiálů od pacientů indikovaných k vyšetření na chřipkové viry. Pozoruhodné je, že materiály od hospitalizovaných pacientů téměř dvojnásobně převažují materiály od ambulantních pacientů. Tento trend koresponduje s vývojem v Evropě, která se celkově potýká s velkým množstvím klinicky obtížných průběhů chřipkových infekcí. Genetické a antigenní analýzy provedené s výběrem recentních chřipkových kmenů v ČR poukazují na shodu s kmenem vakcinálním, nicméně již bylo zachyceno několik kmenů chřipky typu B patřící do nevakcinální linie „Victoria“. 
 Při sreeningu citlivosti na oseltamivir byl zachycen jeden rezistentní kmen H1, který byl izolován od onkologicky nemocné a hospitalizované pacientky. V Evropě bylo dosud hlášeno pouze 6 rezistentních kmenů z více jak tisíce testovaných, tento nález tedy nesignalizuje žádnou neobvyklou situaci. Vedle chřipky stále cirkulují i nechřipkové respirační viry, které se částečně podílí především na nemocnosti malých dětí.
Závažné případy chřipky s prokázanou nákazou virem chřipky vč. úmrtí – stav hlášení od 1.9.2015 do 19.2.2016: podle údajů Ministerstva zdravotnictví bylo v ČR v uvedeném období hlášeno celkem 96 klinicky závažných případů chřipky, z nichž v 19 případech došlo k úmrtí. Jako etiologické agens byl v 7 případech prokázán virus chřipky typu B, ve 39 případech se jednalo o virus chřipky A, ve 46 případech se jednalo o subtyp A/H1N1, ve 2 případech se jednalo o subtyp viru chřipky A/H3N2 a ve dvou případech se jednalo o duální infekci s průkazem viru chřipky typu B a A/H1N1.
U převážné většiny pacientů bylo v anamnéze některé ze základních chronických onemocnění a vesměs nebyli očkováni proti chřipce, popř. záznam o tomto očkování chybí. Věk pacientů se pohyboval v rozmezí 29 let – 91 let. Z uvedeného počtu pacientů se jednalo ve 34 případech o ženy a v 62 případech o muže. V 71 případech byla podána antivirotika.
 
Závěr: Pokračující chřipková epidemie plošného charakteru. Dominujícím kmenem je subtyp A/H1N1, typ B a subtyp A/H3N2 ko-cirkulují. Letošní epidemie nemá typický explozivní průběh a z tohoto důvodu lze její další průběh obtížně předvídat.
 
 
Zdroj: SZÚ