Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění k 29.02.2016

Převzato z:  http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zprava-nrl-pro-chripku-a-nechripkova-virova-respiracni-onemocneni-k-29-2-2016_11511_5.html

 
Epidemická situace v Evropě:
Plošná epidemie stále přetrvává v celé západní a severní Evropě, ale v některých státech již nemocnost klesá. Dominujícím kmenem v Evropě zůstává A/H1N1pdm, nicméně se začíná více prosazovat chřipka typu B.
 
Situace v ČR:
V 8. kalendářním týdnu v ČR došlo k mírnému poklesu počtu nemocných s akutním respiračním onemocněním včetně chřipky, a to o 5 %. Celková nemocnost aktuálně dosahuje 1 375 nemocných na 100 000 obyvatel. K poklesu dochází u osob do 60 let, u starších osob je naopak evidován mírný vzestup počtu nemocných. Nejvyšší nemocnost nadále eviduje Jihomoravský kraj (1 779/100 000). V kategorii „ILI“ se nemocnost v ČR taktéž nepatrně snížila, a to o necelá 4 %.
 
Závažné případy chřipky s prokázanou nákazou virem chřipky vč. úmrtí – stav ke dni 26.2.2016: v ČR bylo v uvedeném období Ministerstvu zdravotnictví hlášeno celkem 128 klinicky závažných případů chřipky, z nichž ve 27 případech došlo k úmrtí. Jako etiologické agens byl v 7 případech prokázán virus chřipky typu B, v 55 případech se jednalo o virus chřipky A, v 62 případech se jednalo o subtyp A/H1N1, ve 2 případech se jednalo o subtyp viru chřipky A/H3N2 a ve dvou případech se jednalo o duální infekci s průkazem viru chřipky typu B a A/H1N1. U převážné většiny pacientů bylo v anamnéze některé ze základních chronických onemocnění a vesměs nebyli očkováni proti chřipce popř. záznam o tomto očkování chybí. Věk pacientů se pohyboval od 10 měsíců – 91 let. Z uvedeného počtu pacientů se jednalo ve 48 případech o ženy a v 80 případech o muže. Ve 110 případech byla podána antivirotika. Národní referenční laboratoř pro chřipku eviduje v 8. KT 2016 stále vysoký počet indikací k vyšetření respiračních virů – ve výsledcích dosud dominuje A/H1N1pdm, ale je prokazována i chřipka B a další nechřipkové respirační viry. Stále významně převažují vzorky od hospitalizovaných pacientů nad pacienty odebíranými v ambulancích. Tento fenomen je typický pro všechny epidemie, které jsou doprovázené vyšším výskytem komplikovaných případů chřipky.