Průběžná zpráva o letní dětské rekreaci ke dni 14.07.2015

 

Pracovníci oddělení hygieny dětí a mladistvých všech územních pracovišť Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) obdrželi ke dni 14.07.2015 v rámci letní dětské rekreace celkem 232 ohlášení akcí pro děti s 377 běhy. Z tohoto počtu jde o 196 zotavovacích akcí (302 běhů) a 36 jiných podobných akcí (75 běhů).
 
Ohlášených akcí se k uvedenému dni ve Středočeském kraji zúčastní 20.284 dětí.
 
Pracovníci oddělení hygieny dětí a mladistvých všech územních pracovišť KHS provedli ke dni 14.07.2015 celkem 30 kontrol zotavovacích akcí a 3 kontroly jiných podobných akcí. V průběhu realizovaných kontrol bylo zjištěno 8 závad. Šlo o drobné závady ve stravování dětí (2x), v zajištění podmínek pro osobní hygienu dětí (3x), v ubytování dětí (1x) a ve zdravotní dokumentaci dětí (2x).
 
Ve všech případech šlo o drobné nedostatky, které byly neprodleně projednány s provozovateli akcí, a ve většině případů došlo k jejich okamžité nápravě. Přesto byly v rámci sankčního řízení uloženy 2 pokuty dle § 92 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a také 1 bloková pokuta dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 
 
Ke dni 14.07.2015 nebyl řešen žádný podnět k výkonu státního zdravotního dozoru.
 
Epidemiologická situace na zotavovacích akcích je dosud klidná, bez výskytu hromadných onemocnění. Ve zdravotnických denících byly zjištěny záznamy o drobných poraněních, nevolnosti a podobně. Aktivita klíšťat je nízká.
 
Mimořádná událost typu přírodní pohromy, která by ovlivnila provoz zotavovacích akcí ve Středočeském kraji, dosud nebyla zaznamenána.
 

ilustrační foto