Koupaliště

ZAZNAMENALI JSTE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V SOUVISLOSTI S KOUPÁNÍM?
INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU.Vyberte okres a konkrétní koupaliště:
Okres:
Koupaliště:  
 

VN Slapy - Nová Živohošť

Stav ke dni Hodnocení
28.08.2017 Voda nevhodná ke koupání Voda nevhodná ke koupání - vysoký obsah sinic


2017

22.5.5.6.19.6.3.7.17.7.31.7.7.8.14.8.21.8.28.8.
Voda vhodná ke koupáníVoda vhodná ke koupáníVoda vhodná ke koupáníVoda vhodná ke koupáníVoda vhodná ke koupáníZhoršená jakost vodyZhoršená jakost vodyVoda nevhodná ke koupáníVoda nevhodná ke koupáníVoda nevhodná ke koupání

Legenda (schovat):
voda vhodná ke koupání  voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody   zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince   zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání  voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání  zákaz koupání
neměřeno  neměřeno

Popis:

Koupací oblast je vhodná pro koupání rodin s malými dětmi pro pozvolný vstup do vody a písčité a travnaté pláže. Oblast disponuje vhodnými podmínkami pro provozování vodních sportů. V místě je zastávka parníku s možností plavby po Slapské přehradě.  

 

Typ: Koupací oblast
Provozovatel:
Profil:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově §34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/  

Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Podrobné vysvětlení je v pravém sloupci. Klasifikace byla provedena z dat za období 2009-2012 a je platná pro celou koupací sezónu 2013.   Za uplynulé koupací sezony je kvalita vody hodnocena jako výborná. V uplynulých čtyřech koupacích sezónách byla jakost vody často hodnocena v měsících květen a červen jako voda vhodná ke koupání nebo jako voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi. V měsících červenec a srpen byla voda hodnocena jako voda se zhoršenou jakostí a v měsíci srpnu v roce 2010 byla voda hodnocena jako voda nevhodná ke koupání. Ke zhoršení kvality vody ke koupání dochází v době nižších dešťových srážek, sníženého průtoku vody a teplého počasí. V této době dochází k výskytu vodních květů sinic, které se nacházejí především při břehu jezera na návětrných stranách. Příčinou je vysoký přísun fosforu do přehrady z rekreačních areálů v uvedené lokalitě a velkým zdrojem znečištění je provobřežní přítok Vltavy a to potok Mastník. V lokalitě dochází také k významné stagnaci vody, zpomalení průtoku a podmínek k masivnímu namnožení sinic.
 
Riziko krátkodobého znečištění:

Tato voda ke koupání není pod vlevem krátkodového znečištění.