Aktuality

18.05.2017

Referent/ka majetkové správy - územní pracoviště Mělník

KHS Středočeského kraje nabízí zájemcům volné pracovní místo v oddělení provozně-organizačním na územním pracovišti v Mělníku. Více informací naleznete v přiloženém sdělení. Mgr.Vodný, ředitel odboru správního

Celý článek

16.05.2017

"HROU PROTI AIDS“ - Kolín 2017

„Hrou proti AIDS“ je interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS, jehož cílem je dát mládeži možnost osvojit si hrou základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV a ostatních pohlavně přenosných infekcí. Ing. Iveta Doskočilová, zdravotní politika

Celý článek

16.05.2017

Den záchranářů Kolín 2017

V pondělí 8. května odstartoval za zvuku hasičských sirén již 20. ročník tradiční akce města Kolín „Den záchranářů“.

Celý článek

15.05.2017

KHS Středočeského kraje pořádala tradiční Pochod za zdravím

V sobotu 13. 5. 2017 proběhl tradiční Pochod za zdravím, který byl letos věnován 65. výročí hygienické služby v naší zemi. Dana Šalamunová, MBA, tisková mluvčí

Celý článek

15.05.2017

KHS Středočeského kraje vydává zprávu o činnosti odboru hygieny výživy od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

12.05.2017

Informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v 19. kalendářním týdnu

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v 19. kalendářním týdnu. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

12.05.2017

Možná rizika na festivalu WorldPride Madrid 2017 z pohledu veřejného zdraví

V souvislosti s festivalem WorldPride pořádaným v Madridu (23. 6.-2. 7. 2017) vydalo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí doporučení zejména k prevenci VHA, VHB, HIV a jiných STI. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

12.05.2017

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici

KHS Středočeského kraje zveřejňuje aktuální seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

12.05.2017

Radové v oddělení hygieny předmětů běžného užívání

Ředitelka KHS STC vyhlásila dne 12.05.2017 postupem podle § 24 zákona o státní službě společné výběrové řízení na 2 služební místa radů v oddělení hygieny PBU zdejšího služebního úřadu. Bližší informace viz přiložené oznámení. Mgr. Vodný, ŘOS

Celý článek

12.05.2017

Středočeští hygienici provedli kontrolu Asijské restaurace Kanton Kolín

Dne 3. 5. 2017 proběhla v této restauraci kontrola, která odhalila závažná pochybení. V provozovně byla nařízena sanitace a nyní jsou nedostatky již odstraněny. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...