Informace

16.02.2016

Povinnosti pro stavebníky rodinných domů

V souvislosti s novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dne 1.12.2015, posuzuje orgán ochrany veřejného zdraví mimo jiné i záměry staveb ...

Celý článek

26.11.2015

Převařování vody

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o jednoduchém způsobu dezinfekce vody . Mgr. Hana Jupová, vedoucí oddělení HOK pro okres Benešov, 26.11.2015

Celý článek

25.02.2015

Informace o nebezpečí ohrožení zdraví v rozkrytých označených haldách na Kaňku

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o článku, uveřejněném na www.kutnohorskelisty.cz. Ivo Krýsa, ředitel KHS 25. 2. 2015

Celý článek

03.06.2020

Povinnosti pro provozovatele ubytovacích zařízení

KHS Středočeského kraje informuje o povinnostech osob poskytujících ubytování v ubytovacích zařízeních a také o dodatku k provoznímu řádu v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru. MUDr. Libuše Polanská, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Celý článek