Nový koronavirus

25.03.2020

Má zaměstnavatel povinnost vybavit zaměstnance rouškou v souvislosti se šířením koronaviru?

KHS Stč. kraje přináší vyjádření Ministerstva zdravotnictví k povinnosti zaměstnavatelů vybavit zaměstnance ochranou dýchacích orgánů v souvislosti s opatřením proti šíření koronaviru. Ing. Alice Klingerová, ředitelka odboru hygieny práce, 25.3.2020

Celý článek

19.03.2020

Doporučení MZ pro provádění odběrů vzorků pitné vody v době nouzového stavu

KHS Středočeského kraje přináší doporučení MZ pro provádění odběrů vzorků pitné vody v době nouzového stavu. MUDr. Libuše Polanská, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Celý článek

31.03.2020

Důležité upozornění - omezení provozu všech pracovišť úřadu

KHS informuje o nových podmínkách provozu úřadu v souvislosti s přijetím krizových opatření v době nouzového stavu vyhlášeného z důvodu šíření onemocnění Covid-19 na území České republiky. Mgr. Vodný, zástupce ředitelky KHS

Celý článek

16.03.2020

Nová krizová opatření vlády ČR účinná ode dne 16. 3. 2020

KHS informuje o nových krizových opatřeních nařízených vládou ČR za doby platnosti vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19 na území ČR. 16. 3. 2020 Mgr. Vodný, zástupce ředitelky KHS

Celý článek

14.03.2020

Nová krizová opatření vlády ČR účinná ode dne 14. 3. 2020

KHS informuje o nových krizových opatřeních nařízených vládou ČR za doby platnosti vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19 na území ČR. 14. 3. 2020 Mgr. Vodný, zástupce ředitelky KHS

Celý článek

13.03.2020

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se zakazují akce s účastí přesahující více než 30 osob, omezuje se také přítomnost veřejnosti ve vybraných zařízeních

KHS Středočeského kraje přináší informace MZ ČR k vyhlášení nouzového stavu a také plné znění usnesení vlády. Mgr. Tomáš Vodný, ŘOS

Celý článek

09.03.2020

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 7. 3. 2020

KHS Středočeského kraje informuje o mimořádném opatření MZ ČR. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., ředitelka KHS

Celý článek

09.03.2020

Mimořádné opatření - nařízení karantény pro osoby blízké

KHS Středočeského kraje informuje o mimořádném opatření MZ ČR v souvislosti s koronavirem. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., ředitelka KHS

Celý článek

03.03.2020

Doporučení MZ občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie - aktualizace

KHS Středočeského kraje přináší aktuální informaci MZ ČR určenou osobám přijíždějícím z Itálie. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 3.3.2020

Celý článek


1 2 3