Nový koronavirus

18.11.2020

Protiepidemický systém - PES

KHS Středočeského kraje přináší podobu nového protiepidemického systému - PES. Dana Šalamunová, MBA, tisková mluvčí

Celý článek

26.10.2020

Upozornění na aktuální mimořádná opatření a usnesení vlády

KHS Středočeského kraje upozorňuje na aktuální mimořádná opatření MZ ČR a usnesení vlády ČR. Zora Šíchová, asistentka ředitele

Celý článek

26.10.2020

Průběžně aktualizovaný seznam odběrových míst

KHS Středočeského kraje upozorňuje na průběžně aktualizovaný seznam odběrových míst. Zora Šíchová, asistentka ředitele

Celý článek

26.10.2020

Jak postupovat po návratu z rizikových zemí

KHS Středočeského kraje přináší informace o postupu po návratu ze zemí, které nejsou považovány z epidemiologického hlediska za bezpečné. Dana Šalamunová, MBA, tisková mluvčí

Celý článek

30.09.2020

Jak rozeznat chřipku od Covid-19?

Přinášíme letáky SZÚ s popisem symptomů chřipky a Covid-19 a připomenutím preventivních opatření ke snížení rizika nákazy.

Celý článek

14.10.2020

Praktické informace - co následuje, jste-li pozitivní, nebo kontaktem pozitivního pacienta

Přinášíme praktické informace o tom, co Vás čeká, pokud jste pozitivní na Covid-19, případně patříte mezi kontakty pozitivního pacienta. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

25.03.2020

Má zaměstnavatel povinnost vybavit zaměstnance rouškou v souvislosti se šířením koronaviru?

KHS Stč. kraje přináší vyjádření Ministerstva zdravotnictví k povinnosti zaměstnavatelů vybavit zaměstnance ochranou dýchacích orgánů v souvislosti s opatřením proti šíření koronaviru. Ing. Alice Klingerová, ředitelka odboru hygieny práce, 25.3.2020

Celý článek

19.03.2020

Doporučení MZ pro provádění odběrů vzorků pitné vody v době nouzového stavu

KHS Středočeského kraje přináší doporučení MZ pro provádění odběrů vzorků pitné vody v době nouzového stavu. MUDr. Libuše Polanská, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Celý článek

05.02.2020

Přenášejí nový koronavirus domácí zvířata? Jsou antibiotika účinná na nový koronavirus? Jsou zásilky z Číny bezpečné?

KHS Středočeského kraje přináší informace Světové zdravotnické organizace k čínskému koronaviru. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek