Nový koronavirus

19.02.2020

Koronavirus - 4. aktualizace Rychlého hodnocení rizik Evropského centra pro kontrolu nemocí

Přinášíme informace Státního zdravotního ústavu k aktuálnímu hodnocení rizik týkajících se nového koronaviru. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

05.02.2020

Přenášejí nový koronavirus domácí zvířata? Jsou antibiotika účinná na nový koronavirus? Jsou zásilky z Číny bezpečné?

KHS Středočeského kraje přináší informace Světové zdravotnické organizace k čínskému koronaviru. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

04.02.2020

Aktualizované informace k čínskému koronaviru

KHS Středočeského kraje přináší aktuální informace Státního zdravotního ústavu o novém koronaviru z Číny. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

31.01.2020

WHO vyhlásila globální stav zdravotní nouze, ČR rozšiřuje opatření na všechna česká letiště a zavádí infolinku

KHS Středočeského kraje informuje o vyhlášení globálního stavu zdravotní nouze Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a o opatřeních ČR z toho vyplývajících. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 31.1.2020.

Celý článek

31.01.2020

Definice případu (case definition). Evropská surveillance lidského onemocnění vyvolaného novým koronavirem (2019-nCoV).

KHS Středočeského kraje přináší informace SZÚ týkající se evropské surveillance lidského onemocnění vyvolaného novým koronavirem. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 31.1.2020

Celý článek

30.01.2020

Doporučení jedincům s cestovatelskou anamnézou (koronavirus)

KHS Středočeského kraje uveřejňuje doporučení pro osoby s cestovatelskou anamnézou. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 30.01.202

Celý článek

30.01.2020

Aktualizovaný algoritmus ošetření pacientů s možnou zavlečenou infekcí koronavirem

KHS Středočeského kraje uveřejňuje aktualizovaný algoritmus ošetření pacientů s možnou zavlečenou infekcí koronavirem. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 30.01.2020

Celý článek

29.01.2020

Čínský koronavirus - aktuální informace ke dni 29.01.2020

KHS Středočeského kraje uveřejňuje aktuální informace k výskytu čínského koronaviru 2019-nCoV v banneru „ČÍNSKÝ KORONAVIRUS“, kde v jsou odkazech uvedena doporučení pro občany i zdravotnická zařízení. MUDr. J. Rážová, Ph.D., ředitelka KHS Stč. kraje

Celý článek

28.01.2020

Aktualizované informace pro občany v souvislosti s aktuálním výskytem čínského koronaviru 2019-nCoV

KHS Středočeského kraje uveřejňuje aktualizované informace pro občany o aktuálním výskytu čínského koronaviru 2019-nCoV, převzaté ze stránek MZ ČR. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 28.1.2020

Celý článek

27.01.2020

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo Letišti Praha a.s. ochranné opatření

KHS STČ informuje o vydaném ochranném opatření MZČR ze dne 27.1.2020, kterým nařídilo Letišti Václava Havla Praha poskytovat cestujícím v souvislosti s hrozící nákazou koronavirem relevantní informace vydané SZÚ. MUDr. J. Rážová, Ph.D., ředitelka KHS

Celý článek


1 2