Nový koronavirus

16.09.2020

Praktické informace - co následuje, jste-li pozitivní, nebo kontaktem pozitivního pacienta

Přinášíme praktické informace o tom, co Vás čeká, pokud jste pozitivní na Covid-19, případně patříte mezi kontakty pozitivního pacienta. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

06.08.2020

Vyjádření hlavní hygieničky ČR k postupu KHS Stč. kraje v případu onemocnění COVID-19 v rodině příslušníka policie

KHS Stč. kraje přináší vyjádření hlavní hygieničky k postupu KHS STC v medializovaném případu onemocnění COVID-19 v rodině příslušníka policie. Zora Šíchová, asistentka ředitele, 6.8.2020

Celý článek

24.06.2020

Od 15. června se mohou občané ČR vrátit ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy koronavirem bez nutnosti testu

KHS Středočeského kraje zveřejňuje informace Ministerstva zdravotnictví ČR k cestování do ciziny. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

24.06.2020

Od července budou roušky povinné jen v regionech se zhoršenou epidemiologickou situací

Přinášíme informace Ministerstva zdravotnictví ČR o dalším uvolňování opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

15.06.2020

Informace o plnění Mimořádného opatření MZ ČR u poskytovatelů domácí péče a v pečovatelských službách

Přinášíme výsledky plnění MO MZČR v oblasti domácí péče a pečovatelských služeb. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

27.05.2020

Pravidla pro vstup osob navrátivších se na území České republiky

KHS Středočeského kraje přináší aktuální informace pro osoby, které se vracejí na naše území (občané ČR, občané EU s bydlištěm v ČR či občané třetích zemí s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR). MUDr. Blanka Kučerová, ředitelka sekce OPVZ

Celý článek

25.03.2020

Má zaměstnavatel povinnost vybavit zaměstnance rouškou v souvislosti se šířením koronaviru?

KHS Stč. kraje přináší vyjádření Ministerstva zdravotnictví k povinnosti zaměstnavatelů vybavit zaměstnance ochranou dýchacích orgánů v souvislosti s opatřením proti šíření koronaviru. Ing. Alice Klingerová, ředitelka odboru hygieny práce, 25.3.2020

Celý článek

19.03.2020

Doporučení MZ pro provádění odběrů vzorků pitné vody v době nouzového stavu

KHS Středočeského kraje přináší doporučení MZ pro provádění odběrů vzorků pitné vody v době nouzového stavu. MUDr. Libuše Polanská, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Celý článek

13.03.2020

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se zakazují akce s účastí přesahující více než 30 osob, omezuje se také přítomnost veřejnosti ve vybraných zařízeních

KHS Středočeského kraje přináší informace MZ ČR k vyhlášení nouzového stavu a také plné znění usnesení vlády. Mgr. Tomáš Vodný, ŘOS

Celý článek

09.03.2020

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 7. 3. 2020

KHS Středočeského kraje informuje o mimořádném opatření MZ ČR. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., ředitelka KHS

Celý článek


1 2 3