Nový koronavirus

30.01.2020

Doporučení jedincům s cestovatelskou anamnézou (koronavirus)

KHS Středočeského kraje uveřejňuje doporučení pro osoby s cestovatelskou anamnézou. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 30.01.202

Celý článek

30.01.2020

Aktualizovaný algoritmus ošetření pacientů s možnou zavlečenou infekcí koronavirem

KHS Středočeského kraje uveřejňuje aktualizovaný algoritmus ošetření pacientů s možnou zavlečenou infekcí koronavirem. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 30.01.2020

Celý článek

29.01.2020

Čínský koronavirus - aktuální informace ke dni 29.01.2020

KHS Středočeského kraje uveřejňuje aktuální informace k výskytu čínského koronaviru 2019-nCoV v banneru „ČÍNSKÝ KORONAVIRUS“, kde v jsou odkazech uvedena doporučení pro občany i zdravotnická zařízení. MUDr. J. Rážová, Ph.D., ředitelka KHS Stč. kraje

Celý článek

28.01.2020

Aktualizované informace pro občany v souvislosti s aktuálním výskytem čínského koronaviru 2019-nCoV

KHS Středočeského kraje uveřejňuje aktualizované informace pro občany o aktuálním výskytu čínského koronaviru 2019-nCoV, převzaté ze stránek MZ ČR. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 28.1.2020

Celý článek

27.01.2020

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo Letišti Praha a.s. ochranné opatření

KHS STČ informuje o vydaném ochranném opatření MZČR ze dne 27.1.2020, kterým nařídilo Letišti Václava Havla Praha poskytovat cestujícím v souvislosti s hrozící nákazou koronavirem relevantní informace vydané SZÚ. MUDr. J. Rážová, Ph.D., ředitelka KHS

Celý článek

27.01.2020

Informace pro občany v souvislosti s aktuálním výskytem čínského koronaviru 2019-nCoV

KHS Středočeského kraje uveřejňuje informace pro občany o aktuálním výskytu čínského koronaviru 2019-nCoV, převzaté ze stránek MZ ČR. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 27.1.2020

Celý článek

23.01.2020

Zpráva WHO o novém koronaviru (2019-nCoV)

KHS Středočeského kraje přináší poslední dostupné aktuální informace o výskytu a šíření nového koronaviru v Číně. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

15.01.2020

Prohlášení WHO k výskytu nového koronaviru v Thajsku

KHS Středočeského kraje přináší prohlášení Světové zdravotnické organizace (WHO) k výskytu nového koronaviru v Thajsku aktuální ke dni 14. 1. 2020. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek


1 2 3