Úřední deska

09.12.2016

Nebezpečný výrobek - O.P.I AVOJUICE, mango, 200 ml

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu. Zora Šíchová, asistentka ředitelky KHS, dne 9.12.2016.

Celý článek

09.12.2016

Nebezpečný výrobek - O.P.I AVOJUICE, SKIN QUENCHERS, 30 ml

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu. Zora Šíchová, asistentka ředitelky KHS, dne 9.12.2016.

Celý článek

02.12.2016

Nebezpečný výrobek - Sweet princess the First

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu. Zora Šíchová, asistentka ředitelky KHS, dne 2.12.2016.

Celý článek

24.11.2016

Nebezpečný výrobek - Golden Beauty

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu. Zora Šíchová, asistentka ředitelky KHS, dne 24.11.2016.

Celý článek

04.02.2016

Seznam vod ke koupání

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s ustanovením §6g odst.1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, sestavilo seznam vod, na kterých bude v koupací sezoně 2016 prováděno monitorování vody ke koupání.

Celý článek

08.01.2016

Informace o provozu podatelen KHS a o podmínkách přijímání dokumentů

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o provozu podatelen KHS a o podmínkách přijímání dokumentů. Mgr. Vodný, ředitel odboru správního, dne 8.1.2016

Celý článek

19.06.2015

Nebezpečný výrobek policejní sada "POLICE"

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu. Irena Macoszková, sekretariát ředitele, dne 19. 06. 2015

Celý článek

02.10.2014

Tisková zpráva - Nová kniha o zdraví obyvatel Středočeského kraje je určena pro laiky i odborníky

KHS Středočeského kraje představila veřejnosti novou knihu o zdraví obyvatel Středočeského kraje. Mgr. Šárka Nováková, sekretariát ředitele, dne 2.10.2014

Celý článek

04.06.2013

Zpráva o činnosti KHS Středočeského kraje za rok 2012

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje Zprávu o činnosti KHS za rok 2012. Mgr. Šárka Nováková, sekretariát ředitele, dne 4.6.2013

Celý článek

06.08.2012

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

KHS Středočeského kraje informuje o podmínkách práva přístupu k informacím a o podmínkách, za nichž jsou informace poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Šárka Nováková

Celý článek