Úřední deska

08.02.2017

Oznámení - ztráta služebního průkazu

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje oznamuje ztrátu služebního průkazu zaměstnance KHS Stč. kraje. Zora Šíchová, asistentka ředitelky KHS, dne 8.2.2017.

Celý článek

08.01.2016

Informace o provozu podatelen KHS a o podmínkách přijímání dokumentů

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o provozu podatelen KHS a o podmínkách přijímání dokumentů. Mgr. Vodný, ředitel odboru správního, dne 8.1.2016

Celý článek

02.10.2014

Tisková zpráva - Nová kniha o zdraví obyvatel Středočeského kraje je určena pro laiky i odborníky

KHS Středočeského kraje představila veřejnosti novou knihu o zdraví obyvatel Středočeského kraje. Mgr. Šárka Nováková, sekretariát ředitele, dne 2.10.2014

Celý článek