Úřední deska

25.05.2015

Monitorovací kalendář pro koupací sezónu v roce 2015

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o vydaném Monitorovacím kalendáři pro koupací sezónu v roce 2015, Irena Macoszková, sekretariát ředitele, dne 25. 5. 2015

Celý článek

28.04.2015

Rozhodnutí o ukončení ochranných opatření před zavlečením hemoragické horečky Ebola

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o vydaném rozhodnutí MZ o ukončení ochranných opatření před zavlečením hemoragické horečky Ebola, Irena Macoszková, sekretariát ředitele dne 28. 4. 2015

Celý článek

14.04.2015

Zkouška znalosti hub - pozvánka

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje pozvánku ke zkouškám ze znalosti hub v roce 2015. Ing. Josef Hrdina, MBA, vedoucí odboru hygieny výživy a PBU, 14.04.2015

Celý článek

24.03.2015

MONITOROVACÍ KALENDÁŘ PRO KOUPACÍ SEZÓNU v roce 2015

Krajská hygienická stanice uveřejňuje opatřením obecné povahy vydaný monitorovací kalendář pro odběry vzorků vod využívaných ke koupání pro koupací sezonu 2015. Zpracovala dne 24. 3. 2015, MUDr. L.Polanská, vedoucí odboru Hygieny obecné a komunální

Celý článek

13.02.2015

Výroční zpráva za kalendářní rok 2014

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Irena Macoszková, sekretariát ředitele, dne 13. 2. 2015

Celý článek

02.10.2014

Tisková zpráva - Nová kniha o zdraví obyvatel Středočeského kraje je určena pro laiky i odborníky

KHS Středočeského kraje představila veřejnosti novou knihu o zdraví obyvatel Středočeského kraje. Mgr. Šárka Nováková, sekretariát ředitele, dne 2.10.2014

Celý článek

04.06.2014

Zpráva o činnosti KHS Středočeského kraje za rok 2013

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje Zprávu o činnosti za rok 2013. Mgr. Šárka Nováková, sekretariát ředitele, dne 4.6.2014

Celý článek

04.06.2013

Zpráva o činnosti KHS Středočeského kraje za rok 2012

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje Zprávu o činnosti KHS za rok 2012. Mgr. Šárka Nováková, sekretariát ředitele, dne 4.6.2013

Celý článek

06.08.2012

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

KHS Středočeského kraje informuje o podmínkách práva přístupu k informacím a o podmínkách, za nichž jsou informace poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Šárka Nováková

Celý článekJUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.

Ředitel KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze

Sekretariát

Naše územní pracoviště

Vyberte si územní pracoviště z nabídky nebo kliknutím na mapě.

Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha východ Praha západ Příbram Rakovník Územní pracoviště BenešovBerounKladnoKolínKutná HoraMělníkMladá BoleslavNymburkPraha východPraha západPříbramRakovník