Vyhlášená výběrová řízení

12.01.2021

Vrchní referent/rada v oddělení hygieny předmětů běžného užívání

Ředitel KHS jako příslušný služební orgán vyhlásil dne 12.01.2021 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na obsazení služebního místa rady v oddělení hygieny PBU v sídle (hl.m.Praha). Podrobnosti naleznete v příloze.

Celý článek

12.01.2021

Rada/odborný rada (12. PT) v oddělení hygieny dětí a mladistvých - služební působiště Praha

Ředitel KHS jako příslušný služební orgán vyhlásil dne 12.01.2021 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na obsazení služebního místa (odborného) rady v oddělení hygieny dětí a mladistvých v sídle KHS. Podrobnosti viz příloha.

Celý článek

12.01.2021

Rada/odborný rada (12.PT) v odboru ekonomicko-provozním - správce ICT

Ředitel KHS jako příslušný služební orgán vyhlásil dne 12. 1. 2021 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na obsazení služebního místa (odborného) rady v odboru ekonomicko-provozním v sídle organizace. Podrobnosti v příloze.

Celý článek

12.01.2021

Vrchní referent/rada (10. PT) v oddělení hygieny výživy pro okresy Praha-východ a Praha-západ

Ředitel KHS jako příslušný služební orgán vyhlásil dne 12.01.2021 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na obsazení služebního místa v oddělení hygieny výživy v sídle (Praha 2). Podrobnosti v příloze.

Celý článek

12.01.2020

Odborný rada (12.PT) v oddělení právním a kontrolním - služební působiště Praha

Ředitel KHS jako příslušný služební orgán vyhlásil dne 12.01.2021 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na obsazení služebního místa odborného rady v právním a kontrolním oddělení. Podrobnosti naleznete v příloze.

Celý článek

06.01.2021

Odborný/vrchní referent v oddělení hygieny obecné a komunální - služební působiště Praha

Ředitel KHS jako příslušný služební orgán vyhlásil dne 6. 1. 2021 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na obsazení služebního místa odborného/vrchního referenta v oddělení HOK v sídle. Podrobnosti v příloze.

Celý článek

06.01.2021

Vedoucí oddělení hygieny předmětů běžného užívání

Ředitel KHS jako příslušný služební orgán vyhlásil dne 6. 1. 2021 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na obsazení služebního místa představeného - vedoucí/ho oddělení hygieny předmětů běžného užívání. Podrobnosti viz příloha.

Celý článek

06.01.2021

Rada/odborný rada (12. PT) v oddělení hygieny práce - služební působiště Praha

Ředitel KHS jako příslušný služební orgán vyhlásil dne 6. 1. 2021 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na obsazení služebního místa (odborného) rady v oddělení hygieny práce v sídle organizace. Podrobnosti v příloze.

Celý článek

06.01.2021

Rada/odborný rada (12. PT) v oddělení hygieny práce - služební působiště Mladá Boleslav

Ředitel KHS jako příslušný služební orgán vyhlásil dne 6. 1. 2021 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na obsazení služebního místa (odborného) rady v oddělení hygieny práce v Mladé Boleslavi. Podrobnosti v příloze.

Celý článek

06.01.2021

Vedoucí oddělení protiepidemického pro okres Mladá Boleslav

Ředitel KHS jako příslušný služební orgán vyhlásil dne 6. 1. 2021 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na obsazení služebního místa vedoucí/ho protiepidemického oddělení pro okres Mladá Boleslav. Podrobnosti viz příloha.

Celý článek