Vyhlášená výběrová řízení

27.10.2020

Vrchní referent/rada v oddělení hygieny předmětů běžného užívání

Ředitel KHS Středočeského kraje vyhlásil dne 27.10.2020 postupem podle § 24 zákona o státní službě výběrové řízení na volné služební místo v oddělení hygieny předmětů běžného užívání. Bližší informace v přiloženém sdělení.

Celý článek

27.10.2020

Odborný rada (12.PT) v oddělení právním a kontrolním - služební působiště Praha

Ředitel KHS jako příslušný služební orgán vyhlásil dne 27.10.2020 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na obsazení služebního místa odborného rady v právním a kontrolním oddělení. Podrobnosti naleznete v příloze.

Celý článek

27.10.2020

Vrchní referent/rada (10. PT) v oddělení protiepidemickém pro okres Mladá Boleslav

Ředitel KHS jako příslušný služební orgán vyhlásil dne 27.10.2020 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na obsazení služebního místa vrchního referenta/rady v protiepidemickém oddělení v Mladé Boleslavi. Podrobnosti v příloze.

Celý článek

27.10.2020

Odborný rada (12.PT) v odboru ekonomicko-provozním - služební působiště Praha

Ředitel KHS jako příslušný služební orgán vyhlásil dne 27.10.2020 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na obsazení služebního místa odborného rady - správce ICT. Podrobnosti v přiloženém oznámení.

Celý článek

27.10.2020

Rada/odborný rada (11. PT) v protiepidemickém oddělení - služební působiště Mladá Boleslav

Ředitel KHS jako příslušný služební orgán vyhlásil dne 27.10.2020 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na obsazení služebního místa (odborného) rady v protiepidemickém oddělení v Mladé Boleslavi. Podrobnosti v příloze.

Celý článek

27.10.2020

Rada/odborný rada (11. PT) v oddělení protiepidemickém - služební působiště Praha

Ředitel KHS jako příslušný služební orgán vyhlásil dne 27.10.2020 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na obsazení služebního místa rady/odborného rady v protiepidemickém oddělení v sídle úřadu. Podrobnosti v příloze.

Celý článek

27.10.2020

Odborný rada (12.PT) v oddělení protiepidemickém - služební působiště Praha

Ředitel KHS jako příslušný služební orgán vyhlásil dne 27.10.2020 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na obsazení služebního místa odborného rady v protiepidemickém oddělení v sídle úřadu. Podrobnosti v příloze.

Celý článek

14.10.2020

Vedoucí oddělení protiepidemického pro okres Mladá Boleslav

Ředitel KHS jako příslušný služební orgán vyhlásil dne 14. 10. 2020 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na obsazení služebního místa vedoucí/ho protiepidemického oddělení pro okres Mladá Boleslav. Podrobnosti viz příloha.

Celý článek

14.10.2020

Vedoucí oddělení protiepidemického pro okresy Beroun a Rakovník

Ředitel KHS jako příslušný služební orgán vyhlásil dne 14. 10. 2020 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na obsazení služebního místa vedoucí/ho protiepidemického oddělení pro okresy Beroun a Rakovník. Podrobnosti viz příloha.

Celý článek