Vyhlášená výběrová řízení

31.07.2020

Vrchní referent/rada (10. PT) v oddělení protiepidemickém pro okres Mladá Boleslav

Ředitel KHS jako příslušný služební orgán vyhlásil dne 31.07.2020 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na obsazení služebního místa vrchního referenta/rady v protiepidemickém oddělení v Mladé Boleslavi. Podrobnosti v příloze.

Celý článek

31.07.2020

Odborní radové (12.PT) v oddělení právním a kontrolním - služební působiště Praha

Ředitel KHS jako příslušný služební orgán vyhlásil dne 31.07.2020 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě společné výběrové řízení na obsazení služebních míst odborných radů v oddělení právním a kontrolním. Podrobnosti v přiloženém oznámení.

Celý článek

31.07.2020

Odborní radové (12.PT) v odboru ekonomicko-provozním - služební působiště Praha

Ředitel KHS jako příslušný služební orgán vyhlásil dne 31.07.2020 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě společné výběrové řízení na obsazení dvou služebních míst odborných radů - správců ICT. Podrobnosti v přiloženém oznámení.

Celý článek

31.07.2020

Vrchní referent/rada (10. PT) v oddělení hygieny obecné a komunální pro okresy Praha-východ a Praha-západ

Ředitel KHS jako příslušný služební orgán vyhlásil dne 31. 7. 2020 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na obsazení služebního místa vrchního referenta/rady v odboru hygieny obecné a komunální. Mgr. Vodný, ŘOS

Celý článek

31.07.2020

Rada/odborný rada (11. PT) v protiepidemickém oddělení - služební působiště Mladá Boleslav

Ředitel KHS jako příslušný služební orgán vyhlásil dne 31.07.2020 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na obsazení služebního místa (odborného) rady v protiepidemickém oddělení v Mladé Boleslavi. Podrobnosti v příloze.

Celý článek

31.07.2020

Rada (11. PT) v oddělení hygieny dětí a mladistvých - služební působiště Praha

Ředitel KHS jako příslušný služební orgán vyhlásil dne 31.07.2020 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na obsazení služebního místa rady v oddělení hygieny dětí a mladistvých v Praze. Podrobnosti v příloze.

Celý článek

31.07.2020

Rada/odborný rada (11.PT) v oddělení hygieny práce pro okresy Praha-východ a Praha-západ

Ředitel KHS Středočeského kraje vyhlásil dne 31. 7. 2020 postupem podle § 24 zákona o státní službě výběrové řízení na volné služební místo v oddělení hygieny práce pro okresy Praha-východ a Praha-západ. Bližší informace v přiloženém sdělení. Mgr. Vodný

Celý článek

31.07.2020

Odborný rada (12.PT) v oddělení hygieny výživy - služební působiště Kladno

Ředitel KHS jako příslušný služební orgán vyhlásil dne 31.07.2020 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na obsazení služebního místa odborného rady v oddělení hygieny výživy v Kladně. Podrobnosti v příloze.

Celý článek