Vzory

17.07.2014

Žádost o stanovisko, závazné stanovisko, vyjádření, apod.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze uveřejňuje vzor žádosti o závazné i jiné stanovisko k řízení, kde je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným správním úřadem. MUDr. Michaela Krchová, náměstek pro odbornou činnost 17.07.2014

Celý článek

09.04.2014

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti dle § 58 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje vzor přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti dle § 58 zákona č.258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hygieny práce, 09.04.2014

Celý článek

19.03.2014

Žádost o stanovisko k plánu letecké aplikace přípravků na ochranu rostlin

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje vzor žádosti o stanovisko k plánu letecké aplikace přípravků na ochranu rostlin. MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hygieny práce 19.03.2014

Celý článek

27.08.2012

Oznámení o provádění speciální ochranné dezinfekce/dezinsekce/deratizace nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje vzor Oznámení o provádění speciální ochranné DDD nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické. MUDr. Michaela Krchová

Celý článek

02.03.2011

Toxické látky - přihláška ke zkoušce

KHS středočeského kraje uveřejňuje formulář přihlášky ke zkoušce k přezkoušení odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické. MUDr. Michaela Krchová, ved. odboru hygieny práce

Celý článek

02.03.2011

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

Krajská hygienická stanice připravila postup pro vypracování Pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami podle § 44a odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru HP

Celý článek

02.03.2011

Kategorizace prací - oznámení nebo návrh

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje vzor oznámení nebo návrhu kategorizace prací. MUDr. Michaela Krchová, vedoucí oddělení hygieny práce

Celý článek